• Do. Sep 21st, 2023

Cövhərçilik nədir? Dr. Əlirza Əsğərzadə

جوهرچیلیک نه دیر؟ Cövhərçilik nədir?   What is essentialism? Dr. Alireza Asgharzade
جوهرگرایی چیست؟: بررسی ماهیت افکار نژادپرستانه

27.okt.2013