Media Forum

Türkiyədə və Avrupadaki mülteci (pənahəndə)-lərimizin durumu

Türkiyede ve Avrupadaki mülteci‘ (panahende)-lerin durumu

Mart 2013

AzerTalk Media Forum