Media Forum

„Urmu gölünün əməli nəcat yolu“ Böyük Rəsuloğlu. Səs faylı

ƏLI MƏHCUBI-Urmu gölü faciyəsi -1

ƏLIRZA ƏRDƏBILI Urmu gölü, və siyasi quvvələrin münasibəti-4

ƏLIRZA ƏRDƏBILI Urmu gölü, və siyasi quvvələrin münasibəti-3

ƏLIRZA ƏRDƏBILI Urmu gölü, və siyasi quvvələrin münasibəti-1

مهندس حسن شریعتمداری

Almaniya-Heidelberg „Azərbaycanlıların Urmu Gölü Festivalı“ 7-8 July 2012

Arif Kəskin, Urmu Gölü 3

ARİF KƏSKİN Urmu gölü 5

Arif Kəskin, URMU GÖLÜ 4

Arif Kəskin URMU GÖLÜ