• Fr. Mai 17th, 2024

Türkiyədə və Avrupadaki mülteci (pənahəndə)-lərimizin durumu

 

cənubdan qaçmış Türkiyə və Avrupaya sığınmış mülteci‘ (panahende)-lerin durumu

Mart 2013

AzerTalk Media Forum

Loading