• Di. Sep 27th, 2022

Rasizmin aləmlik cənbələri: Tənqidi Irq teorisi açısından. Dr. Əlirza Əsğərzadə səs faylı

Global Dimensions of Racism: Contributions of Critical Race Theory

Rasizmin aləmlik cənbələri: Tənqidi Irq teorisi açısından

جنبه های جهانی راسیسم: بررسی تئوری انتقادی نژاد

Dr. Alireza Asgharzadeh

 AzerTalk  Media Forum