• Fr. Sep 22nd, 2023

„Millət“-qavramının tə’rifi və Nasiyonalizm. Ş. İstiqlalçı.

 

Mə’ruzəçi : Ş. İstiqlalçı
Mövzu‘: „Millət“-qavramının tərifi və Nasiyonalizm
02. yun.2013
AzerTalk Media Forum