• Di. Jun 11th, 2024

„Millət“-qavramının tə’rifi və Nasiyonalizm. Ş. İstiqlalçı.

 

Mə’ruzəçi : Ş. İstiqlalçı
Mövzu‘: „Millət“-qavramının tərifi və Nasiyonalizm
02. yun.2013
AzerTalk Media Forum

Loading