• Di. Sep 27th, 2022

Güney Azərbaycan milli demokratik hərəkatında durqunluğun səbəbləri. Yunis Şamili, Babək Bəxtavər

Güney Azərbaycan milli demokratik hərəkatında durqunluğun səbəbləri

Çıxışçılar:

Yunis bəy Şamili, Babək bəy Bəxtavər

29.12.2013

AzerTalk Media Forum