• Di. Jun 6th, 2023

AZƏRİ,TÜRK VƏ AZƏRBAYCAN SÖZLƏRİNƏ İDEOLOJİK baxış-Prof. Dr. Ə. Əsghərzadə


İDEOLOGİA NEDİR AZƏRİ, TÜRK VƏ AZƏRBAYCAN SÖZLƏRİNƏ İDEOLOJİK Prof. Alirza Asgharzadeh


1.hisse


2.hisse


سخنرانی پروفسور علیرضا اصغرزاده 

موضوع: ایدئولوژی چیست؟ : نگرش های ایدئولوژیک به واژه های آذری، ترک و آذربایجان