• Fr. Sep 22nd, 2023

„Azərbaycan türkcəsi“ ya „Türk dili“? Dr. Əlirza Əsğərzadə

Dr. Əlirza Əsğərzadə, „Beynəlxalq Ana dili günü“ münasibetinə, AzerTalk Paltalk otağında. „Güney Azərbaycan Qələm əncüməninin seminarinda. 24.02.2013, http://www.pensouthazerbaijan.org/. www.azertalk.com, AzerTalk Media Forum,