• Mo. Jun 10th, 2024

تجمع اعتراضی علیه حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی در برلین

میتینگ اعتراضی جمعیت حقوق بشر آذربایجان؛ «ارک» که پیشتر با انتشار یک فراخوان اطلاع‌رسانی شده بود، در #برلین برگزار گردید. در این میتینگ خانم ژاله تبریزی مدیر جمعیت ارک و آقای پرویز یاری روزنامه نگار از طریق فضای مجزای به اعتراضات پیوستند و در مورد #احمدرضا_جلالی صحبت کردند و به همراه دیگر معترضان خواستار جلوگیری از اعدام زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه و توقف اجرای حکم اعدام «احمدرضا جلالی» شدند و همچنین به دستگیری فعالین مدنی اعتراض کردند.

این میتینگ امروز شنبه در تاریخ :28.05.2022 بین ساعت 16 الی 17:30 عصر به وقت محلی برگزار شد و معترضان با بنرهایی حاوی پیام های اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کنید در دروازه برلین برگزار شد.

Loading