Media Forum

Sürgündə Güney Azərbaycan Qələm Əncüməni nin 1.ci quruluş ildönümü 1-bölüm

Sürgündə Güney Azərbaycan Qələm Əncüməni nin quruluş il dönümü munasibətiylə elmi seminar:  Dil, Ədəbiyat və Milli Şuur Ədəbiyat və Sansor- -Ədəbiyat və Muqavimət -Ədəbiyat və İdeoloji -Dil və Siyasət -Ədəbiyat və Siyasət -Dil və Təhsil sistemi -Dil və Jurnalism -Tərcümə, Dil və Ədəbiyat -Zəlzələ köməkçiləri və Dil -Təbii Faciələr və Milli Şuur Dil və Təbiiz- -Dil, Ədəbiyat və Millətləşmə və….

Məruzəçilər: Sediqe Ədalati -Alirza Asgharzadeh -Mohammad Azadgar -Soudabeh Ərdəvan -Ahməd Obali -İsmail Cəmili -Maşallah Rəzmi -Hidayət Sultanzadeh -ziya Sədrolaşrafi -Şiva Fərəhməndrad -Hadi Qaraçay -Ali Qərəcelu  -Arif Kəskin -Sirus Mədədi -Alirza Miyanali -Ahməd omid  Yəzdani Zaman Bazar günü, septambrın ikisi, Mərkəzi Avrupa vaxtıyla Saat 19 Yer Azərtalk Paltalk Otaği

2.ci hisse: http://www.youtube.com/watch?v=l3pbhNZIXV8

3.cü hisse: http://www.youtube.com/watch?v=hQTvsg-B_ac

4.ci hisse: http://www.youtube.com/edit?video_id=ihx80p626xc&ns=1