Media Forum

Şərqçilik Nədir? Dr. Əlirza Əsğərzadə

Şərqçilik Nədir? What is Orientalism? Suallar və tənqidlərə cevab… AzerTalk Media Forum www.azertalk.com 15.Nov.2013

 

 

فایل صوتی سخنرانی پروفسور علیرضا اصغرزاده در مورد جوهرگرایی، قسمت دوم:شرقشناسی چیست؟
مبانی و تعاریف جوهرگرایی؛ پست مدرنیسم و تغییر پارادایم؛ جوهرگرایی از منظر پست مدرنیسم؛ جوهرگرایی در بیولوژی؛ جوهرگرایی و جنسیت؛  جوهرگرایی و نژاد؛ کلان روایتها؛ ادوارد سعید و شرق شناسی؛ اورینتالیسم به عنوان اثری ضد جوهرگرایانه؛ معانی و تفاسیر مختلف از اورینتالیسم؛ ادوارد سعید و مخالفان؛ منتقدین مارکسیست؛ مخالفان ایرانی؛  اورینتالیسم معکوس و مورد ایرانVeröffentlicht am 16.11.2013