Media Forum

„Millət“-in tə’rifi və Nasiyonalizm. Ş. İstiqlalçı.

Mə’ruzəçi : Ş. İstiqlalçı
Mövzu‘: Millətin tə’rifi və Nasiyonalizm
02. yun.2013
AzerTalk  Paltalk  otağında
AzerTalk Media Forum