Media Forum

Etnik, Millət ve Azerbaycan Milli höküməti (1945-1946). Dr. Əlirza Əsğərzadə

اتنیک، ملت، و حکومت ملی آذربایجان
اتنیک چگونه تعریف میشود و چه تفاوت هایی با «ملت» دارد؟ حکومت ملی آذربایجان چگونه تعریفی از ملت ارائه داده است؟
یکشنبه ۸ دسامبر ۲۰۰۸

در مدیا فوروم آذر تالک

Etnik, Millət ve Azerbaycan Milli höküməti (1945-1946)

Çıxışçı : Dr. Əlirza Əsğərzadə