Media Forum

frauen

25 Noyabr qadına qarşı zorakılıq əleyhinə mübarizə günü

sedighe-edalati-2

„FEMİNİZM NƏDİR?“-1 Dr. Sidiqə Ədaləti

8 mart

Dünya Qadınlar Günü-2

8 mart

Dünya Qadınlar Günü-1. Dr. sediqe Ədaləti, Sudabeh Ərdəvan, S. Əzizi,…

naghi

İranın ana-yasaında qadın hüququ,Nağı Mahmudi,

SevilS1

Sevil Süleymani. G.Azərbaycanda Qadınların sosyal /siyasi və hüquqi durumu