Media Forum

Dr. Alireza Asgharzadeh

Rasizmin aləmlik cənbələri: Tənqidi Irq teorisi açısından. Dr. Əlirza Əsğərzadə səs faylı

critical thinking3

tənqidi düşüncə nədir? Dr. Əlirza Əsğərzadə

asqarz

Şərqçilik Nədir? Dr. Əlirza Əsğərzadə

Dr.Asgharzadeh99

Cövhərçilik nədir? Dr. Əlirza Əsğərzadə

dr Alireza-Asgharzadeh

„Azərbaycan milləti“ termini dünya ədəbiyatında. Modern Siyasi Söyləm.

dr Alireza-Asgharzadeh

Manqurtism nədir və Manqurt kimdir? مانقورتیسم – Dr. Əlirza Əsğərzadə

asqarz

AZƏRİ,TÜRK VƏ AZƏRBAYCAN SÖZLƏRİNƏ İDEOLOJİK baxış-Prof. Dr. Ə. Əsghərzadə

Dr.Asgharzadeh99

AZƏRİ, TÜRK, VƏ AZERBAYCAN SÖZLƏRİNƏ İDEOLOJİK BAXIŞLAR-2.hisse

dr Alireza-Asgharzadeh

Ana dili və Qloballaşma. Dr. Ə. Əsghərzadə

dr Alireza-Asgharzadeh

Dr. Əlirza Əsğərzadə. Azərbaycan Milləti ya Türk milləti?

asqarz

„Azərbaycan türkcəsi“ ya „Türk dili“? Dr. Əlirza Əsğərzadə

dr Alireza-Asgharzadeh

21 AZƏR və AZƏRBAYCAN. Dr. Əlirza Əsğərzadə