Media Forum

Rasizmin aləmlik cənbələri: Tənqidi Irq teorisi açısından. Dr. Əlirza Əsğərzadə səs faylı

Yədulla Kənani, G. Azərbaycanın keçmişdəki və bugünkü siyasi durumu və …

Cəvablar. Kimliyimiz və onun tarixi mərhələləri. Güntay Gəncalp. , AzerTalk-da

Kimliyimiz və onun tarixi mərhələləri. Güntay Gəncalp. çıxış