Media Forum

Dr. Alireza Asgharzadeh

Rasizmin aləmlik cənbələri: Tənqidi Irq teorisi açısından. Dr. Əlirza Əsğərzadə səs faylı

yädi

Yədulla Kənani, G. Azərbaycanın keçmişdəki və bugünkü siyasi durumu və …

GÜNTAY

Cəvablar. Kimliyimiz və onun tarixi mərhələləri. Güntay Gəncalp. , AzerTalk-da

GÜNTAY

Kimliyimiz və onun tarixi mərhələləri. Güntay Gəncalp. çıxış