Media Forum

„Urmu gölünün əməli nəcat yolu“ Böyük Rəsuloğlu. Səs faylı

Rasizmin Aləmlik Cənbələri: Tənqidi Irq Teorisi Açısından.