Media Forum

urmu gölü shelil qurumush 111111

„Urmu gölünün əməli nəcat yolu“ Böyük Rəsuloğlu. Səs faylı

bu hefte yeni

Rasizmin Aləmlik Cənbələri: Tənqidi Irq Teorisi Açısından.