Media Forum

millipisheveru

Azərbaycan milli höküməti (1945-46)-nin 68-ci ildönümü münasibətinə. Dr. Shapur Ənsari, Yadulla Kənani, Pərviz Urmulu

dr. asgharzadeh

Etnik, Millət ve Azerbaycan Milli höküməti (1945-1946). Dr. Əlirza Əsğərzadə