Media Forum

İranda Azərbaycan və Kürdistan münasibətləri – farsca-dəyirmi masa رابطه آذربایجان و کوردستان در ایران. میزگرد پالتالکی به مناسبت سالگرد ۲۱ آذر

Manqurtism nədir və Manqurt kimdir? مانقورتیسم – Dr. Əlirza Əsğərzadə

AZƏRİ,TÜRK VƏ AZƏRBAYCAN SÖZLƏRİNƏ İDEOLOJİK baxış-Prof. Dr. Ə. Əsghərzadə

AZƏRİ, TÜRK, VƏ AZERBAYCAN SÖZLƏRİNƏ İDEOLOJİK BAXIŞLAR-2.hisse

Ana dili və Qloballaşma. Dr. Ə. Əsghərzadə

GAMOH haqda danışıq, 2.ci hisse. sual-cavab

Dünya Azəerbaycanlıları kongresi- Sabir Rüstəmxanlı

qeyr-fars millətlərlə əlaqələr. suallara cavablar, Dr. Zia Sədrol-əşrafi

Azərbaycan milli demokratik hərəkati ve xarici mudaxilə

MUXTAR ŞƏMS, BİRLİK ve İŞ_BİRLİYİNİN prinsipləri

Saleh KAMRANİ, BİRLİK ve İŞ_BİRLİYİNİN prinsipləri-1

S.Kamrani, M.Şems cavablar. _ CAVABLAR