Media Forum

Güney Azərbaycan milli-demokratik hərəkatı hara getməlidir?

Həsən Şəriətmədari və Yunis Şamili – AzerTalk Media Forum